Termeni de utilizare


Bine ați venit la Electra!
Prin utilizarea acestei pagini de internet, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunostință că orice alte acorduri între dumneavoastră și ELECTRA S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.

Definiții
În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:
ELECTRA: reprezinta societatea comercială ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iași, Bd. Chimiei nr. 8, județul Iași 700291 ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1225/1991 și având Codul Unic de Înregistrare RO 1962470.
site: reprezintă pagina de Internet aparținând Electra, care se află la adresa www.electra.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către ELECTRA.
Utilizator: reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat condițiile de utilizare a  prezentului site.Proprietatea conținutului
Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al ELECTRA cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevazute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului".

Conținutul site-ului
Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre ELECTRA, produsele comercializate de aceasta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de Electra ca fiind de de interes pentru Utilizatori.
ELECTRA este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale ELECTRA, prevăzute de legislația în vigoare.
 
Utilizarea site-ului
Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Limitarea răspunderii
ELECTRA nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei sale.
ELECTRA își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site.
Orice problemă cauzată de produsele și / serviciile prezentate pe site se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.
ELECTRA nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor de Utilizare.
ELECTRA nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
Utilizarea Browserului Internet. ELECTRA garantează utilizarea optima a site-ului prin utilizarea minim a Mozilla 51.0.
Accesarea site-ului electra.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de compania ELECTRA. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile ELECTRA sau despre orice alte activități desfășurate de ELECTRA prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.). ELECTRA este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. ELECTRA S.R.L.se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială, sau inchiriere. Singurele excepții de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de ELECTRA, în baza unui document de confidențialitate și a unui contract, ambele validate de catre Departamentul Juridic.
Colectarea datelor - se face prin diverse modalități și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletterului, prin salvarea în baze de date a diverselor date de contact care sunt completate de către utilizatori pe site, prin chestionare online etc.
Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea site-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor.
Acces restricționat și (dez)abonare - există zone în site care necesită înregistrare (vezi Înregistrare) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletterului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. În funcție de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, solicitare partener), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, CNP, companie etc. Aceste date sunt foloste pentru identificare, validarea sau completarea contului.

Cookies - site-ul electra.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta premințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid încontul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă ca utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunatățirea experinței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc. Cu toate acestea, nu avem acces si nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Link-urile - acest site conține link-uri către alte site-uri. ELECTRA nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest site.

Notificări și acțiuni privind informațiile despre utilizatori - la cererea scrisa a utilizatorilor, datată și semnată, expediata pe adresa ELECTRA, aceasta se obligă: a) să confirme solicitantilor, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singura dată pe an; b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii Nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

Securitate Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cat și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacățel, pozitionat in partea de jos a ferestrei de browser.

Revizuiri ale Termenilor de Utilizare
ELECTRA poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste condiții de utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.


Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricaror și tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.