PROIECTE

ELECTRA SRL în parteneriat cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași anunță lansarea proiectului “SISTEM DE AVERTIZARE SEISMICĂ CU DEBLOCAREA AUTOMATĂ A UȘILOR DE INTRARE PREVĂZUTE CU INTERFON“
DETALII

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Prioritatea Obiectiv Specific 1.2, „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate”

Lansarea proiectului
SISTEM DE AVERTIZARE SEISMICĂ CU DEBLOCAREA AUTOMATĂ
A UȘILOR DE INTRARE PREVĂZUTE CU INTERFON


Iași, 10 Decembrie 2021


ELECTRA S.R.L., cu sediul în Parcul Industrial Miroslava, Str. Principală nr. 33, Corp A, Brătuleni – 707307, Județul Iași, în parteneriat cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași derulează, începând cu data de 19.11.2021, proiectul “SISTEM DE AVERTIZARE SEISMICĂ CU DEBLOCAREA AUTOMATĂ A UȘILOR DE INTRARE PREVĂZUTE CU INTERFON“, cod SMIS 137414, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7227/19.11.2021 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru programul Operațional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 14.268.353,85 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 8.912.022,63 lei, din care 85% FEDR și 25% din Bugetul național. Proiectul se implementează la sediul ELECTRA S.R.L. din Parcul Industrial Miroslava pe o durată de 47 de luni și se va finaliza pe data de 31.12.2023.


Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de competitivitate ELECTRA S.R.L., prin integrarea soluțiilor tehnologice inovatoare în produsele companiei.
Scopul proiectului este realizarea unui modul seismic compatibil cu sistemele de videointerfonie marca ELECTRA, având ca funcții principale detecția și evaluarea magnitudinii seismelor, deblocarea ușii de la intrarea în imobil în caz de pericol și avertizarea persoanelor din clădire privind iminența seismului, îndrumându-le să nu părăsească locuința și să se deplaseze către locul de siguranță.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
   1. Cercetarea industrială, dezvoltarea experimentală și introducerea în fabricație pentru 6 produse complet noi, care vor forma sistemul de avertizare seismică și care vor fi ulterior promovate și comercializate în piețe unde firma ELECTRA este prezentă sau în piețe noi;
   2. Publicarea de lucrări științifice, participarea la conferințe științifice, târguri naționale și internaționale de profil;
   3. Obținerea de drepturi de proprietate industrială și intelectuală: mărci de produse, certificate de model industrial, drepturi de autor, etc.


Derularea proiectului aduce beneficii incontestabile pe mai multe paliere:
• Produsele rezultate vor oferi funcțiuni inovative și unice, utilizatorii beneficiind de mai multă siguranță și confort.
• Prin promovarea și comercializarea noilor produse, compania ELECTRA va deveni mai competitivă pe plan național și internațional, va crește ponderea exporturilor în cifra de afaceri și își va dezvolta și mai mult activitatea de cercetare-dezvoltare.
• În cadrul acestui proiect european de tip RIS 3, parteneriatul dintre ELECTRA S.R.L. și Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași este o premieră în România, care va duce la creșterea gradului de inovare la nivel național și va fi un exemplu de urmat pentru dezvoltarea prin inovare a regiunii Nord-Est.


Nume persoană contact: Marian Berdan, Manager de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA S.R.L. Tel. 0232 214.370, Fax: 0232.232.830, e-mail: marian.berdan@electra.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să accesați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și www.facebook.com/inforegio.ro.

Sustine performanta industriei romanesti! Implică-te in dezvoltarea de produse de ultima generatie si vino in echipa noastra!
SC ELECTRA SRL in parteneriat cu Departamentul Inginerie si Management din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi si SC Arhipelago Interactive SRL implementeaza proiectul E-PICUS "E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale".
DETALII

 

SC ELECTRA SRL in parteneriat cu Departamentul Inginerie si Management din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi si SC Arhipelago Interactive SRL implementeaza proiectul E-PICUS "E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale".

E-PICUS este un instrument online menit sa ofere suport companiilor in dezvoltarea unor produse noi si inovative prin implicarea directa a clientilor in toate etapele de creare si testare a produselor.

In acest moment, E-PICUS are ca proiect aflat in faza de testare un produs inovativ dezvoltat de catre compania ELECTRA, respectiv Sistemul de Videointerfonie SECURITY si ne dorim ca produsul final sa beneficieze de creativitatea si implicarea studentilor din domeniul Ingineriei.

Participantii care se implica activ in dezvoltarea Sistemului de Videointerfonie SECURITY pot castiga prin tragere la sorti, 3 kituri de videointerfon pentru o familie (utilizatori) sau pot beneficia de un discount de 5% la orice comanda in luna urmatoare celei in care activeaza pe platforma (oferta valabila pentru o singura luna), in cazul distribuitorilor.

Implicarea activa in cadrul platformei E-PICUS inseamna:

 

Termenul limita pentru actiunile prezentate mai sus este: 30.11.2016.

 

Va asteptam ideile si propunerile!

Echipa E-PICUS

Finalizarea proiectului PRODUSE NOI PENTRU "CASA INTELIGENTA"
S.C ELECTRA S.R.L anunta finalizarea proiectului Produse noi pentru "Casa inteligenta"
DETALII

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice„

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operaţiunea 2.3.3.: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

 

ANUNŢ DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

PRODUSE NOI PENTRU „CASA INTELIGENTĂ” 

ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII ECONOMIEI DE ENERGIE ŞI CONFORTULUI / ELEINOV 2

Iaşi – 3 Noiembrie 2015

ELECTRA SRL, cu sediul în IAŞI, B-dul CHIMIEI, nr. 8, cod poştal 700291, înfiinţată la data de 23 iulie 1991, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1225/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1962470, a finalizat implementarea Proiectului ”PRODUSE NOI PENTRU „CASA INTELIGENTĂ„ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII ECONOMIEI DE ENERGIE ŞI CONFORTULUI / ELEINOV 2”, cod SMIS 41570, proiectcofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr. 470/08.05.2013, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI) în numele şi pentruMinisterul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM).

Valoarea totală a proiectului a fost de5.802.924 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.498.002 lei (83% din FEDR şi 17% din Bugetul naţional).

Proiectul a fost implementat la sediul firmei din IAŞI, B-dul CHIMIEI, Nr. 8, pe o durată de 30 de luni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă stimularea procesului de inovare în întreprinderea ELECTRA pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii întreprinderii prin dezvoltarea de produse noi, compatibile cu conceptul modern de ”Casă Inteligentă”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Realizarea cu ajutorul tehnicilor de inovare a unor produse noi cum ar fi: Instalaţie de videointerfon cu avertizare la efracţie, Dispozitive de control acces cu TAG-uri de proximitate, Produse de automatizare şi economisire a energiei electrice în clădiri;
  • Inovarea şi dezvoltarea de procese tehnologice de producţie pentru tehnologii TOUCH CAPACITIV, modele WIRELESS etc.
  • Dobândirea de noi drepturi de proprietate industrială.

Persoana de contact:

Director de Proiect - BERDAN MARIAN

tel: 0744 578 228;

fax:0232.214.370;

e-mail:office@electra.ro

www.electra.ro

Rezultatele proiectului PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ”
S.C ELECTRA S.R.L anunta rezultatele proiectului Produse noi pentru "Casa inteligenta"
DETALII

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare

Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul Dumneavoastră”

 

Rezultatele cu titlu exemplificativ pentru proiectul

PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ” ÎN SCOPUL ASIGURĂRII

SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI

ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, derulează, începând cu data de 09.05.2013, proiectul “PRODUSE NOI PENTRU CASA INTELIGENTĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI “, cod SMIS-CSNR 41570.

Rezultatele proiectului sunt:

1.    S-a realizat Monitorul video de 7” cu avertizare la efracție.

2.    S-au realizat Panouri exterioare de videointerfon cu avertizare la efracție.

3.    S-au realizat Dispozitive de control acces cu memorare de evenimente și conectare la rețeaua de ethernet.

4.    S-a realizat Automatul de pontaj cu conectare la rețeaua de ethernet.

5.    S-au realizat Panouri exterioare de videointerfon cu conectare la rețeaua de ethernet.

6.    S-a realizat Modulul de comunicație cu rețeaua de ethernet.

7.    S-a realizat Întrerupătorul pentru iluminat cu comandă wireless.

8.    S-au realizat Corpuri de iluminat economice cu LED-uri și comandă wireless.

9.    S-au elaborat proceduri de fabricație pentru produsele dezvoltate la punctele anterioare.

10.  S-au achiziționat materiale necesare realizării prototipurilor produselor dezvoltate la punctele anterioare.

11.  Se vor depune până la finalul proiectului 3 cereri de brevete de invenție pentru produse dezvoltate la punctele anterioare.

12.  S-au achiziționat servicii de consultanță în domeniul inovării și studii de piață pentru produsele prezentate mai sus.

13.  Am beneficiat de angajarea de personal cu înaltă calificare în instituțiile de învățământ superior din România.

14.  S-au achiziționat utilaje și echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

 

Nume persoană contact : Marian Berdan, Director de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA SRL
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro

Activitățile proiectului PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ”
S.C ELECTRA S.R.L anunta activitatile proiectului Produse noi pentru "Casa inteligenta"
DETALII

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare

Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul Dumneavoastră”

 

Activitățile proiectului

PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ” ÎN SCOPUL ASIGURĂRII

SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI

ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, implementează, începând cu data de 08.05.2013, proiectul “PRODUSE NOI PENTRU CASA INTELIGENTĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI “, cod SMIS-CSNR 41570, contract de finanțare nr. 470/08.05.2013, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de organism intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei (ME), în calitate de Autoritate de Management (AM).

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 08.05.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 6.671.435 LEI.

Asistența financiară nerambursabilă este de 2.623.154 LEI.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

ACTIVITATEA 1.

Dezvoltarea experimentală pentru instalațiile de videointerfon cu avertizare la efracție pentru imobile.

ACTIVITATEA 2.

Dezvoltarea experimentală și construirea de prototipuri pentru dispozitive de control acces cu carduri și TAG-uri de proximitate și conectare la ethernet.

ACTIVITATEA 3.

Dezvoltare experimentală pentru Instalații de videointerfon cu conexiune la ethernet.

ACTIVITATEA 4.

Dezvoltare experimentală pentru produse de automatizare și economisire a energiei electrice pentru iluminat în interiorul clădirilor.

ACTIVITATEA 5.

Inovarea și dezvoltarea de procese tehnologice pentru introducerea în fabricație a produselor.

ACTIVITATEA 6.

Achiziții de echipamente și instrumente pentru dezvoltare experimentală (active corporale și obiecte de inventar).

ACTIVITATEA 7.

Protecția produselor noi prin drepturi de proprietate industrială.

ACTIVITATEA 8.

Activități de achiziții de servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării.

ACTIVITATEA 9.

Activități de resurse umane pentru angajarea de personal nou și pentru detașarea/ angajarea de specialiști pe durata proiectului.

ACTIVITATEA 12.

Activități de achiziții utilaje, instalații și echipamente necesare pentru introducerea în fabricație a rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

 

Nume persoană contact : Marian Berdan, Director de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA SRL
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestul material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lansarea proiectului PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ”
S.C ELECTRA S.R.L anunta lansarea proiectului Produse noi pentru "Casa inteligenta"
DETALII


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare

Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul Dumneavoastră”

 

ANUNȚ DE PRESĂ

Lansarea proiectului
PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ” ÎN SCOPUL ASIGURĂRII
SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI


Iasi, 05 Iunie 2013                                                            
S.C ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, derulează, începând cu data de 09.05.2013, proiectul “PRODUSE NOI PENTRU CASA INTELIGENTĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI “, cod SMIS-CSNR 41570, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 470/08.05.2013 încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei (ME), în calitate de Autoritate de Management (AM). 
Valoarea totală a proiectului este de 6.671.435 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.623.154 lei,  din care 83% FEDR și 17% din Bugetul național.
Proiectul se implementează la sediul ELECTRA SRL din Iași pe o durată de 25 luni.
Obiectivul general al proiectului este de a stimula inovarea în întreprinderea ELECTRA pentru a crește productivitatea și competitivitatea întreprinderii prin dezvoltarea de produse noi, compatibile cu conceptul modern de “casă inteligentă”, prin valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare și a drepturilor de proprietate industrială pe care firma ELECTRA le deține.
Obiectivele specifice propuse prin prezentul proiect sunt:

  • Realizarea, cu ajutorul tehnicilor de inovare, a unor noi produse.
  • Inovarea și dezvoltarea de procese tehnologice de producție.
  • Dobândirea de noi drepturi de proprietate industrială.

Nume persoană contact : Marian Berdan, Director de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA SRL
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
S.C ELECTRA S.R.L anunţă finalizarea unui proiect de dotare cu echipamente TIC şi conectarea la internet broadband
DETALII


Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 
S.C ELECTRA S.R.L anunţă finalizarea unui proiect de dotare cu echipamente TIC şi conectarea la internet broadband

Iaşi, 13 Mai 2013
S.C ELECTRA S.R.L, cu sediul în mun. Iaşi, bd-ul Chimiei, nr.8, judeţul Iaşi, a derulat în perioada 30.01.2013 – 10.05.2013, proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC şi acces la internet broadband a SC ELECTRA SRL“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 674/311/30.01.2013 încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Valoarea totală a proiectului este de 117.800 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 85.500 lei.  Proiectul s-a implementat în Iaşi, la sediul ELECTRA S.R.L.
Obiectivul proiectului este creşterea performanţelor generale ale S.C ELECTRA S.R.L, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse, ceea ce va contribui la creşterea economică a oraşului Iaşi şi a Regiunii de Nord-Est, prin realizarea dotărilor cu echipamente TIC şi acces la internet broadband, necesare desfăşurării eficiente a activităţii şi proiectelor firmei.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Marian Berdan         
Funcţie: Manager proiect
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro

Anunţ privind demararea achiziţiilor
SC ELECTRA SRL anunţă demararea achiziţiilor în privinţa procurării de echipamente IT, conectarea la internet broadband şi achiziţionare certificat semnătură electronică.
DETALII

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"


ANUNŢ PRIVIND DEMARAREA ACHIZIŢIILOR


SC ELECTRA SRL anunţă demararea achiziţiilor
în privinţa procurării de echipamente IT, conectarea la internet broadband şi achiziţionare certificat semnătură electronică

Iaşi, 19 Februarie 2013
SC ELECTRA SRL, cu sediul în mun. Iaşi, bd-ul Chimiei, nr.8, 700291, jud. Iaşi, tel. 0232.214.370, fax 0232.232.830, organizează în intervalul 19 Februarie 2013 – 26 Februarie 2013, achiziţii având ca obiect procurarea de echipamente IT, internet broadband şi semnatură electronică în cadrul proiectuluiDezvoltarea infrastructurii TIC şi acces la internet broadband a SC ELECTRA SRL“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 674/311/30.01.2013, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Denumire contract: Dezvoltarea infrastructurii TIC şi acces la internet broadband a SC ELECTRA SRL.
Locul de livrare al produselor şi de prestare a serviciilor: mun. Iaşi, bd. Chimiei, nr. 8, 700291, jud. Iaşi. Tipul şi durata contractului: contract furnizare echipamente şi/sau prestări servicii, durată determinată de 3 luni. Valoarea estimată a achiziţiilor este de 94.548,00 lei, fără TVA. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Data şi ora limită de depunere a ofertelor/data şi ora şedinţei de deschidere: 26.02.2013, ora 11,00/26.02.2013, ora 12,00. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: la sediul achizitorului pe suport de hârtie, prin e-mail, prin fax.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: manager proiect Marian Berdan, tel. 0232.214.370, fax: 0232.232.830, e-mail: marian.berdan@electra.ro.

Anunt/Comunicat de presa
S.C ELECTRA S.R.L anunta demararea unui proiect de dotare cu echipamente TIC si conectarea la internet broadband
DETALII

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

S.C ELECTRA S.R.L anunta demararea unui proiect de dotare cu
echipamente TIC si conectarea la internet broadband


Iasi, 13 Februarie 2013
S.C ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, derulează, începând cu data de 30.01.2013, proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC si acces la internet broadband a SC ELECTRA SRL“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 674/311/30.01.2013 încheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. 
Valoarea totală a proiectului este de 117.800 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 85.500 lei.
Proiectul se implementează la sediul ELECTRA SRL din Iasi pe o durată de 4 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea performantelor generale ale S.C ELECTRA S.R.L, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse, ceea ce va contribui la creşterea economică a oraşului Iasi şi a Regiunii de Nord-Est, prin realizarea dotarilor cu echipamente TIC si acces la internet broadband, necesare desfasurarii eficiente a activitatii si proiectelor societatii.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Marian Berdan
Funcţie: Manager proiect
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro