ELECTRA la Ambient Construct & Instal - Cluj Napoca

In perioada 22 - 25 Februarie 2017, compania ELECTRA va participa la targul Ambient Construct & Instal Cluj Napoca, pentru a prezenta cele mai noi produse de videointerfonie si control acces.

Va invitam sa vizitati Standul ELECTRA, Nr. 53, din cadrul Expo Transilvania Cluj Napoca.

Programul de vizitare este urmatorul:



Sustine performanta industriei romanesti! Implică-te in dezvoltarea de produse de ultima generatie si vino in echipa noastra!

SC ELECTRA SRL in parteneriat cu Departamentul Inginerie si Management din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi si SC Arhipelago Interactive SRL implementeaza proiectul E-PICUS "E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale".

E-PICUS este un instrument online menit sa ofere suport companiilor in dezvoltarea unor produse noi si inovative prin implicarea directa a clientilor in toate etapele de creare si testare a produselor.

In acest moment, E-PICUS are ca proiect aflat in faza de testare un produs inovativ dezvoltat de catre compania ELECTRA, respectiv Sistemul de Videointerfonie SECURITY si ne dorim ca produsul final sa beneficieze de creativitatea si implicarea studentilor din domeniul Ingineriei.

Participantii care se implica activ in dezvoltarea Sistemului de Videointerfonie SECURITY pot castiga prin tragere la sorti, 3 kituri de videointerfon pentru o familie (utilizatori) sau pot beneficia de un discount de 5% la orice comanda in luna urmatoare celei in care activeaza pe platforma (oferta valabila pentru o singura luna), in cazul distribuitorilor.

Implicarea activa in cadrul platformei E-PICUS inseamna:

 

Termenul limita pentru actiunile prezentate mai sus este: 30.11.2016.

 

Va asteptam ideile si propunerile!

Echipa E-PICUS



Finalizarea proiectului PRODUSE NOI PENTRU "CASA INTELIGENTA"

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice„

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI

Operaţiunea 2.3.3.: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

 

ANUNŢ DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

PRODUSE NOI PENTRU „CASA INTELIGENTĂ” 

ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII ECONOMIEI DE ENERGIE ŞI CONFORTULUI / ELEINOV 2

Iaşi – 3 Noiembrie 2015

ELECTRA SRL, cu sediul în IAŞI, B-dul CHIMIEI, nr. 8, cod poştal 700291, înfiinţată la data de 23 iulie 1991, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1225/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1962470, a finalizat implementarea Proiectului ”PRODUSE NOI PENTRU „CASA INTELIGENTĂ„ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII ECONOMIEI DE ENERGIE ŞI CONFORTULUI / ELEINOV 2”, cod SMIS 41570, proiectcofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr. 470/08.05.2013, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI) în numele şi pentruMinisterul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM).

Valoarea totală a proiectului a fost de5.802.924 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.498.002 lei (83% din FEDR şi 17% din Bugetul naţional).

Proiectul a fost implementat la sediul firmei din IAŞI, B-dul CHIMIEI, Nr. 8, pe o durată de 30 de luni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă stimularea procesului de inovare în întreprinderea ELECTRA pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii întreprinderii prin dezvoltarea de produse noi, compatibile cu conceptul modern de ”Casă Inteligentă”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Persoana de contact:

Director de Proiect - BERDAN MARIAN

tel: 0744 578 228;

fax:0232.214.370;

e-mail:office@electra.ro

www.electra.ro



Rezultatele proiectului PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ”

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare

Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul Dumneavoastră”

 

Rezultatele cu titlu exemplificativ pentru proiectul

PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ” ÎN SCOPUL ASIGURĂRII

SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI

ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, derulează, începând cu data de 09.05.2013, proiectul “PRODUSE NOI PENTRU CASA INTELIGENTĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI “, cod SMIS-CSNR 41570.

Rezultatele proiectului sunt:

1.    S-a realizat Monitorul video de 7” cu avertizare la efracție.

2.    S-au realizat Panouri exterioare de videointerfon cu avertizare la efracție.

3.    S-au realizat Dispozitive de control acces cu memorare de evenimente și conectare la rețeaua de ethernet.

4.    S-a realizat Automatul de pontaj cu conectare la rețeaua de ethernet.

5.    S-au realizat Panouri exterioare de videointerfon cu conectare la rețeaua de ethernet.

6.    S-a realizat Modulul de comunicație cu rețeaua de ethernet.

7.    S-a realizat Întrerupătorul pentru iluminat cu comandă wireless.

8.    S-au realizat Corpuri de iluminat economice cu LED-uri și comandă wireless.

9.    S-au elaborat proceduri de fabricație pentru produsele dezvoltate la punctele anterioare.

10.  S-au achiziționat materiale necesare realizării prototipurilor produselor dezvoltate la punctele anterioare.

11.  Se vor depune până la finalul proiectului 3 cereri de brevete de invenție pentru produse dezvoltate la punctele anterioare.

12.  S-au achiziționat servicii de consultanță în domeniul inovării și studii de piață pentru produsele prezentate mai sus.

13.  Am beneficiat de angajarea de personal cu înaltă calificare în instituțiile de învățământ superior din România.

14.  S-au achiziționat utilaje și echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

 

Nume persoană contact : Marian Berdan, Director de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA SRL
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro



Activitățile proiectului PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ”

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare

Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul Dumneavoastră”

 

Activitățile proiectului

PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ” ÎN SCOPUL ASIGURĂRII

SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI

ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, implementează, începând cu data de 08.05.2013, proiectul “PRODUSE NOI PENTRU CASA INTELIGENTĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI “, cod SMIS-CSNR 41570, contract de finanțare nr. 470/08.05.2013, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de organism intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei (ME), în calitate de Autoritate de Management (AM).

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 08.05.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 6.671.435 LEI.

Asistența financiară nerambursabilă este de 2.623.154 LEI.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

ACTIVITATEA 1.

Dezvoltarea experimentală pentru instalațiile de videointerfon cu avertizare la efracție pentru imobile.

ACTIVITATEA 2.

Dezvoltarea experimentală și construirea de prototipuri pentru dispozitive de control acces cu carduri și TAG-uri de proximitate și conectare la ethernet.

ACTIVITATEA 3.

Dezvoltare experimentală pentru Instalații de videointerfon cu conexiune la ethernet.

ACTIVITATEA 4.

Dezvoltare experimentală pentru produse de automatizare și economisire a energiei electrice pentru iluminat în interiorul clădirilor.

ACTIVITATEA 5.

Inovarea și dezvoltarea de procese tehnologice pentru introducerea în fabricație a produselor.

ACTIVITATEA 6.

Achiziții de echipamente și instrumente pentru dezvoltare experimentală (active corporale și obiecte de inventar).

ACTIVITATEA 7.

Protecția produselor noi prin drepturi de proprietate industrială.

ACTIVITATEA 8.

Activități de achiziții de servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării.

ACTIVITATEA 9.

Activități de resurse umane pentru angajarea de personal nou și pentru detașarea/ angajarea de specialiști pe durata proiectului.

ACTIVITATEA 12.

Activități de achiziții utilaje, instalații și echipamente necesare pentru introducerea în fabricație a rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

 

Nume persoană contact : Marian Berdan, Director de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA SRL
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestul material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



Lansarea proiectului PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ”


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare

Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul Dumneavoastră”

 

ANUNȚ DE PRESĂ

Lansarea proiectului
PRODUSE NOI PENTRU “CASA INTELIGENTĂ” ÎN SCOPUL ASIGURĂRII
SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI


Iasi, 05 Iunie 2013                                                            
S.C ELECTRA S.R.L, cu sediul în Iasi, Bd-ul Chimiei, Nr.8, Judetul Iasi, derulează, începând cu data de 09.05.2013, proiectul “PRODUSE NOI PENTRU CASA INTELIGENTĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII, ECONOMIEI DE ENERGIE ȘI CONFORTULUI “, cod SMIS-CSNR 41570, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 470/08.05.2013 încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei (ME), în calitate de Autoritate de Management (AM). 
Valoarea totală a proiectului este de 6.671.435 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.623.154 lei,  din care 83% FEDR și 17% din Bugetul național.
Proiectul se implementează la sediul ELECTRA SRL din Iași pe o durată de 25 luni.
Obiectivul general al proiectului este de a stimula inovarea în întreprinderea ELECTRA pentru a crește productivitatea și competitivitatea întreprinderii prin dezvoltarea de produse noi, compatibile cu conceptul modern de “casă inteligentă”, prin valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare și a drepturilor de proprietate industrială pe care firma ELECTRA le deține.
Obiectivele specifice propuse prin prezentul proiect sunt:

Nume persoană contact : Marian Berdan, Director de Proiect
Funcţie: Director General ELECTRA SRL
Tel. 0232214370, Fax: 0232232830, e-mail: marian.berdan@electra.ro